Vacature: voorzitter van de Cliëntenraad Participatiewet

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Vacature: voorzitter van de Cliëntenraad Participatiewet

Vacature: voorzitter van de Cliëntenraad Participatiewet

05 dec

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter is bij de Cliëntenraad Participatiewet een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter.

Taak van de Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad heeft tot taak om burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond te adviseren over alle onderwerpen die te maken hebben met de rechtmatigheid, de kwaliteit en doeltreffendheid van de bijstandsverlening, de dienstverlening, de toeleiding naar werk en de inkomensondersteunende instrumenten. Het advies wordt uitgebracht over algemene zaken en niet over zaken die op een individuele cliënt betrekking hebben. In de Verordening Cliëntenparticipatiewet van de gemeente Roermond is een en ander nader uitgewerkt.

Het doel van bovenstaande advisering is, om het beleid en de kwaliteit van de bijstandsverlening te beïnvloeden en op deze wijze van Roermond een sociaal sterke stad te maken.

Samenstelling van de Cliëntenraad

  • Een onafhankelijk voorzitter;
  • Cliënten van Sociale Zaken van de gemeente Roermond en cliëntenvertegenwoordigers.

Zowel de voorzitter als de overige leden worden door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van de Cliëntenraad, benoemd.

De Cliëntenraad komt tenminste 6 maal per jaar in vergadering bijeen. De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris. De voorzitter en secretaris treden vóór elke vergadering in overleg met elkaar over de samenstelling van de agenda en de voortgang van de werkzaamheden.
De voorzitter ontvangt voor het deelnemen aan de vergadering een vacatievergoeding.

Kerntaken van de voorzitter

  • Geeft leiding aan de vergadering op een vaardige, voortvarende en evenwichtige wijze;
  • Is een stevige gesprekspartner;
  • Draagt de adviezen van de Cliëntenraad Participatiewet uit.

Individueel profiel

Gedacht wordt aan een persoon met een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid bij de feitelijke vraagstukken waarmee uitkeringsgerechtigden te maken hebben. Ervaring in het leiden van vergaderingen is van belang, alsook ervaring op het terrein van sociale voorzieningen en kennis van de problematiek waarmee de mensen met een uitkering te maken hebben.

De kandidaat woont bij voorkeur in Roermond en is bekend met de Roermondse sociale kaart en met de betreffende instellingen. Aan de kandidatuur is de voorwaarde verbonden dat men geen cliënt is van Sociale Zaken, noch lid is van een raadscommissie of raad van de Gemeente Roermond of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Roermond.

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor deze functie dan kunt u tot 4 januari 2019 solliciteren onder bijvoeging van uw curriculum vitae.
De sollicitatie kunt u richten aan:
Burgemeester en wethouders van Roermond,
p/a  De heer F. Janssen
Postbus 915, 6040 AX  ROERMOND
Of via email: frankjanssen@roermond.nl

Gesprekken

De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op vrijdag 11 januari 2019 in de ochtenduren.

Nadere informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer F. Janssen, gemeente Roermond op telefoonnummer 0475-359773.

Handige links