Vijf korte historische lezingen

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Vijf korte historische lezingen

Vijf korte historische lezingen

03 mei

Op woensdag 23 mei 2018 vindt de vijftiende bijeenkomst plaats van het Historisch Platform Roermond. Dit platform belicht jaarlijks een aantal onderwerpen uit de rijke historie van Roermond. Iedereen met interesse in lokale en regionale geschiedenis is van harte welkom. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in het Royal Theater Hamstraat 7a in Roermond.

Programma

De volgende lezingen staan op het programma:
• De Beatrixmijn op de Meinweg door drs. Luc Wolters
• Een pelgrimsreis in de 17de eeuw door Luc Mol
• HISCOVER - Augmented Reality door Ron Puts
• De spoorlijn Maastricht-Roermond-Venlo door Vincent Freriks
• Vrijveld in beeld door  Dennis Jansen en Eric Brugman 

Gratis toegankelijk - wel graag aanmelden voor 23 mei!

Belangstellenden zijn van harte welkom om het Historisch Platform Roermond bij te wonen op 23 mei om 19.15 uur in het Royal Theater. Deze avond is gratis toegankelijk. Wel graag aanmelden vóór  23 mei per mail naar gemeentearchief@roermond.nl t.a.v. HPR of telefonisch via 0475 359617. Aanmelden per post kan ook via Historisch Platform Roermond, p/a Gemeentearchief Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Historisch Platform Roermond

Het Historisch Platform Roermond is een initiatief van het Gemeentearchief Roermond. Dit platform is een open ontmoetingsplaats die de mogelijkheid biedt om ideeën uit te wisselen, onderzoeksvragen voor te leggen en samenwerkingsverbanden te initiëren. Of gewoon, om te luisteren naar de verhalen. Ook is er ruimte voor discussie, presentatie en initiatieven op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis op verschillende terreinen en niveaus.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op http://www.roermond.nl/4/Gemeentearchief/Informatie-en-contact/Historisch-Platform-Roermond.html. Of neem contact op met Cathy Ni Cheallaigh 0475 - 359336 of Ton Hensen 06 – 27102433.

Opening