UWV en Roermond: samenwerken om schulden te voorkomen

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2019 » UWV en Roermond: samenwerken om schulden te voorkomen

UWV en Roermond: samenwerken om schulden te voorkomen

22 feb

De gemeente Roermond en het UWV slaan de handen ineen om mensen met (dreigende) financiële problemen eerder te helpen. Dat hebben ze afgesproken in een convenant. UWV gaat zijn cliënten informeren over de ondersteuning die de gemeente biedt. In overleg regelt het UWV ook de aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het UWV heeft vorig jaar al ervaring opgedaan met deze werkwijze in de regio Groot Amsterdam. Dat gebeurde vanuit de wetenschap dat het hebben van schulden de weg naar werk kan belemmeren. Gezien de eerste positieve resultaten wordt de pilot uitgebreid naar Limburg. De samenwerking krijgt nu ook in Roermond concreet gestalte.

Wethouder Marianne Smitsmans: “De kern van ons armoedebeleid is preventie: we willen voorkómen dat mensen in armoede en schulden raken. We weten dat ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding of het verliezen van een baan, vaak de start is van financiële problemen. Dus proberen we juist op die momenten de helpende hand te bieden. Daar past de samenwerking met het UWV naadloos in. We creëren zo weer een extra moment van signalering.”

Tof Thissen, directeur van het Werkbedrijf van UWV : ‘Wij zien dat uitkeringsgerechtigden met schulden vaak langer gebruik maken van een uitkering en ook meer moeite hebben om weer aan het werk te komen. Die belemmering willen we weghalen. Vandaar dat we de banden met gemeenten aanhalen. Want het gaat hier om een wederzijds belang om zo samen te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en niet aan de kant blijven staan. Want iedereen telt mee.”

Afspraken over persoonsgegevens

Om de samenwerking te beklinken hebben de gemeente Roermond en het UWV op vrijdag 22 februari een convenant ondertekend. In het convenant is de werkwijze van het UWV en de gemeente bij het signaleren van schulden beschreven. In het convenant is onder andere geborgd dat er op een correcte manier wordt omgegaan met persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ondertekening convenant