Jan Tierolff en Pierre Niesten ontvangen gemeentelijke onderscheiding

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2017 » Jan Tierolff en Pierre Niesten ontvangen gemeentelijke onderscheiding

Jan Tierolff en Pierre Niesten ontvangen gemeentelijke onderscheiding

13 sep

Op woensdag 13 september 2017 reikte burgemeester Rianne Donders–de Leest de gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ uit. Deze onderscheiding wordt toegekend aan Roermondenaren die zich op vrijwillige basis op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Roermond.

De onderscheiding is toegekend aan de heren Jan Tierolff en Pierre Niesten, beiden decennia lang als bestuurslid verbonden aan de Stichting Sportraad Roermond. De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Stichting Sportraad.

De heren Jan Tierolff en Pierre Niesten zijn beiden tientallen jaren bestuurslid geweest van de Stichting Sportraad Roermond (Sportraad). De Sportraad is een officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond. De heer Tierolff was jarenlang voorzitter van de Sportraad. Hij was in staat om partijen nader tot elkaar te brengen en te zoeken naar oplossingen en consensus.

Pierre Niesten is vanaf de oprichting in 1959 actief als bestuurslid van de Sportraad. Hij functioneerde als lid, secretaris, vicevoorzitter en uiteindelijk in een tijdelijke dubbelrol van voorzitter en secretaris. De heer Niesten is ook al jarenlang actief geweest bij het jaarlijkse Sportgala in Roermond.

Het huidige bestuur van de Sportraad kijkt met veel respect en waardering terug op de lange bestuursperiode waarin zij beiden met een grote deskundigheid en inzet een groot aantal zaken hebben kunnen realiseren voor de sport en de sportbeoefenaars in Roermond. Zij hebben jarenlang, als een soort tandem, op een constructieve wijze de belangen behartigd van de georganiseerde sportverenigingen.

Een goed functionerende Sportraad is niet alleen in het belang van de sport en de sportbeoefenaar maar ook in het belang van de gemeente. Het toekennen van de gemeentelijke onderscheiding de ‘Christoffel’ is dan ook een bijzondere blijk van waardering voor hun tomeloze inzet gedurende een groot aantal jaren.
 
De onderscheiding is een beeld van keramiek, ontworpen door pottenbakker Joop Crompvoets uit Swalmen. Daarnaast mochten de beide heren hun handtekening plaatsen in het Gulden Boek van de stad Roermond.

Uitreiking Christoffel