Waardevolle bomen beschermd tegen de bever

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2017 » Waardevolle bomen beschermd tegen de bever

Waardevolle bomen beschermd tegen de bever

18 dec

Roermond gaat waardevolle park- en laanbomen maar ook landschappelijk waardevolle bomen beschermen voordat bevers aan bomen gaan knagen. Ze worden voorzien van een beschermend raster of van strijkpasta.

De vele wateren in Roermond zorgen voor een geschikt leefgebied voor de bever. De bever is een beschermde diersoort. Het is verboden bevers te vangen of opzettelijk te verstoren. Rustplaatsen van deze dieren mogen niet beschadigd of vernield worden. In de winterperiode voedt de bever zich voornamelijk met twijgen en boomschors van omgeknaagde bomen of grote struiken.  In de zomer eet de bever meer kruiden en waterplanten. In deze periode is er minder knaagschade aan bomen. De laatste jaren laat de bever zich ook steeds meer in het stedelijk gebied of in de buurt daarvan zien.

Bomen beschermen

Het aantal bevers is de laatste jaren toegenomen. Bevers zijn waargenomen in tal van waterrijke gebieden in Roermond zoals bijvoorbeeld de Maasnielderbeek en het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Tot nu toe heeft de gemeente op enkele plaatsen bomen beschermd tegen knaagschade door middel van het aanbrengen van strijkpasta op de stam. Deze pasta is onzichtbaar na het opdrogen. Afgelopen jaren is gebleken dat het aanbrengen van strijkpasta arbeidsintensief is en vaak herhaald moet worden. Ook is op steeds meer locaties knaagschade waargenomen waardoor meer bomen beschermd moeten worden. Een meer duurzame methode voor bescherming tegen knaagschade is het aanbrengen van een beschermend raster rondom de stam van bomen. Dit raster kan jaren blijven staan. Niet op alle plekken is een raster gewenst, daarom kan plaatselijk ook gekozen worden voor bescherming door middel van het aanbrengen van strijkpasta.

Welke bomen beschermen

Het is niet mogelijk alle bomen of grote struiken te beschermen tegen knaagschade. De gemeente heeft daarom besloten om waardevolle park- en laanbomen maar ook landschappelijk waardevolle bomen (denk aan knotwilgen) te beschermen voordat bevers aan bomen gaan knagen. Een vuistregel die de gemeente hierbij hanteert is dat hoe verder bomen van de waterkant af staan hoe kleiner de kans op knaagschade. De beschermende rasters worden in december 2017 geplaatst met een uitloop naar begin 2018.

Tips

Bevers zijn beschermd en de gemeente kan niet voorkomen dat zij gaan knagen aan bomen en struiken in aangrenzende particuliere tuinen die niet afgeschermd zijn. Indien u schade aan beplanting in uw tuin wil voorkomen kunt u de tuin en / of beplanting afschermen met een eenvoudig gaaswerk.

Knaagschade door bevers aan bomen die eigendom zijn van de gemeente kunt u melden via het meldpunt openbare ruimte op onze website: