Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord opgericht

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2017 » Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord opgericht

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord opgericht

21 dec

Op 1 december 2017 is de GR RUD Limburg Noord formeel opgericht. Op 21 december 2017 zijn in Roermond de oprichtingsvergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) geweest.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit een aangewezen collegelid (burgemeester, wethouder of gedeputeerde) van alle deelnemers. Vanuit dit AB zijn de (3) leden van het Dagelijks Bestuur gekozen. Dit zijn de heer Busser (wethouder Gemeente Venray) de heer Aldewereld (wethouder Gemeente Venlo) en mevrouw  De Boer (burgemeester Gemeente Roerdalen). Daarnaast zijn twee plaatsvervangende DB-leden gekozen, mevrouw Fick-Moussaoui (wethouder Gemeente Roermond) en de heer Sanders (wethouder Gemeente Peel en Maas).

De RUD adviseert in de regio op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein, met name op het gebied van milieu (bedrijven). De organisatie RUD Limburg Noord  bestaat sinds 2012 en is sinds 1 januari 2013 operationeel. Zij fungeert als netwerkorganisatie. Het netwerk bestaat uit de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de Provincie Limburg. In een netwerkorganisatie blijven de medewerkers binnen het netwerk bij de deelnemende partners in dienst. Wel vormen zij gezamenlijk één organisatie. Het werk wordt verdeeld, kennis wordt gedeeld en er wordt op basis van productafspraken afgerekend.

In 2016 is via een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht gesteld dat vanaf 1 januari 2018 alle RUD’s zijn ingericht als een openbaar lichaam (OL) op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Om deze reden is het afgelopen jaar gewerkt aan de oprichting van de GR RUD Limburg Noord.

Het doel was om het beste model te vinden dat voldoet aan de eisen van de deelnemers én dat duurzaam en toekomstbesteding is. Toekomstbestendig  in de zin dat het model voldoende aanpasbaar is op alle mogelijke ontwikkelingen. De GR RUD Limburg Noord blijft een netwerkorganisatie en heeft daarmee geen formeel dichtgetimmerde werkstructuur. De essentie blijft dat deelnemers meedoen vanuit het idee dat dit de beste manier is met kwalitatief hoogwaardige diensten goed en snel in te spelen op de steeds veranderende behoeften van bedrijven, instellingen en inwoners.