Roermond Bereikbaar krijgt vorm!

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2017 » Roermond Bereikbaar krijgt vorm!

Roermond Bereikbaar krijgt vorm!

12 dec

Gemeente Roermond, provincie Limburg , Rijkswaterstaat, BIZ binnenstad en Designer Outlet Roermond hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming in en rond Roermond. Met name de bereikbaarheid tijdens weekenddagen en Duitse feestdagen is door de nauwe samenwerking tussen de partijen verbeterd. Die samenwerking krijgt nu formeel vorm in “Roermond Bereikbaar”.

De komende jaren staan diverse (weg)werkzaamheden op de rol die, als er niets gedaan wordt,  invloed zullen hebben op de bereikbaarheid van en doorstroming in Roermond en omgeving. Om de stad bereikbaar te houden is er de afgelopen periode gewerkt aan “Roermond Bereikbaar”. Tijdens een bijeenkomst op 7 december in het stadhuis van Roermond hebben gedeputeerde Eric Geurts (Provincie, Mobiliteit), Wethouder Raja Fick (Roermond, Verkeer) en Eric Diepstraten (Rijkswaterstaat, Netwerkmanagement) de noodzaak en wil tot samenwerken nog eens benadrukt.

Tijdens deze bijeenkomst is ook het belang onderstreept van de betrokkenheid van ondernemers(verenigingen) in- en rond Roermond. Met name de ondernemers van de Roermondse binnenstad en het Designer Outlet Roermond gaven aan het belang van de samenwerking binnen het programma Roermond Bereikbaar te onderkennen. Wethouder Fick: ”We werken de komende maanden samen verder aan de uitwerking van maatregelen die ervoor gaan zorgen dat Roermond en de regio ook de komende jaren bereikbaar blijven. Er staan namelijk nogal wat grootse werkzaamheden op stapel”.

Start 2018
Reconstructie N280 tracé Roermond
Onderhoud asfalt A73 ten zuiden van Roertunnel
Reconstructie Kapellerlaan
Asfalt onderhoud Burg. Geuljanslaan, Biss. Lindanussingel, St. Wirosingel

Start 2021
Reconstructie/ombouw N280 tracé Horn-Kelpen-Oler
Groot onderhoud tunnels A73 (Roertunnel en Swalmentunnel)

Start 2022
Wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

  • Maatregelen die onder meer uitgevoerd zullen worden om de bereikbaarheid te waarborgen zijn:
  • Optimalisatie van diverse verkeerslichten (o.a. op alternatieve routes)
  • Gedragsbeïnvloedingscampagne gericht op het ontdekken van alternatieve vervoerswijzen voor de auto of reizen op andere (minder drukke) tijdstippen
  • Communicatiecampagne om te wijzen op tijdstippen met intensieve wegwerkzaamheden en/of omleidingen
  • Verleidingsacties om bezoekers langer in Roermond te laten blijven (niet allemaal op hetzelfde tijdstip weg/de weg op)

Raja Fick

Roermond Bereikbaar