Subsidie voor afkoppelen regenwaterafvoer

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2017 » Subsidie voor afkoppelen regenwaterafvoer

Subsidie voor afkoppelen regenwaterafvoer

12 dec

Gemeente Roermond stelt samen met Waterschap Limburg subsidie beschikbaar voor inwoners die hun regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Door te zorgen dat regenwater niet in het riool terechtkomt, dragen we bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.

Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen inwoners en bedrijven bijdragen om de effecten hiervan te verminderen.

Wethouder Raja Fick: “Afkoppelen heeft meerdere voordelen; ons rioolstelsel wordt minder belast, verdroging van tuinen wordt tegengegaan en onze zuiveringsinstallatie in Leeuwen hoeft minder afvalwater uit ons riool te zuiveren en dat leidt weer tot minder stroomverbruik. Die effecten vinden we belangrijk en daarom stellen we deze subsidie beschikbaar. Bewust omgaan met water draagt bij om van Roermond een duurzame stad te maken”.

Waterklaar

Waterklaar houdt in dat u de regenpijp in uw tuin afkoppelt van het riool met vuilwater en uw tuin watervriendelijk maakt. Het regenwater wordt dan in de eigen tuin vastgehouden waar het in de grond zakt.

Bij hevige regenbuien voorkomt u zo dat de riolering het overtollige water niet meer aankan, straten blank komen te staan of nog erger, het water de woning binnenkomt. Bovendien hoeft dat schone regenwater dan niet samen met het afvalwater gezuiverd te worden en voorkomen wij samen verdroging. Het is immers zonde om het schaarse regenwater af te voeren als uw tuin schreeuwt om regenwater.

Kijk voor meer informatie over het afkoppelen van regenwater en de subsidiemogelijkheden op www.roermond.nl/waterklaar. U kunt de subsidie nu aanvragen. Kijk naar de voorwaarden of u in aanmerking komt voor subsidie.