Werkzaamheden aan IJzeren Rijn vanaf november 2017

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2017 » Werkzaamheden aan IJzeren Rijn vanaf november 2017

Werkzaamheden aan IJzeren Rijn vanaf november 2017

03 nov

Vanaf 6 november tot en met februari 2018 worden op de IJzeren Rijn bomen verwijderd. Doel hiervan is het bevorderen van de leefwereld voor dieren en het bevorderen van de brandveiligheid in het gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de spoorlijn, gelegen tussen de spoorwegovergang bij de N293 en Vlodrop Station.

Door het kappen van naald- en loofbomen en het verwijderen van jonge boompjes, komt er meer licht op de IJzeren Rijn. Dit is gunstig voor warmte-minnende diersoorten zoals de adder en de gladde slang. Hierdoor krijgt het gebied meer variatie aan soorten dieren en planten.

De werkzaamheden bevorderen ook de brandveiligheid in het gebied. Met name naaldbomen zorgen bij een bos- of natuurbrand voor het razendsnel verspreiden van vuur. Omdat de IJzeren Rijn een belangrijke functie vervult als grens tussen verschillende delen in het natuurgebied, moeten alle naaldbomen verwijderd worden over een breedte 30 tot 35 meter van het spoor.

Zo fungeert de IJzeren Rijn als een brandgang en zo wordt voorkomen dat de brand overslaat naar het andere deel. Deze maatregel komt voort uit het Risicobeheerplan Natuurbrandpreventie.

Beheer

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Rentmeesterskantoor Van Soest BV. Deze heeft sinds september 2013 een ‘bruikleenovereenkomst’ met ProRail die eigenaar is van het spoor. Rentmeesterskantoor Van Soest BV is verantwoordelijk voor het beheer van de IJzeren Rijn. De laatste jaren is een start gemaakt met het kappen van alle voorkomende naaldbomen (meestal Grove den), maar ook loofbomen en het afvoeren van het vrijkomend hout. Nu begint de volgende fase.

Werkzaamheden

Alle bomen die verwijderd moeten worden, zijn gemarkeerd met een oranje verfstreep. Markante loofbomen blijven staan. Deze zijn gemarkeerd met een blauwe stip. De bomen worden machinaal gezaagd. Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal de IJzeren Rijn begraasd worden met schapen. Dit voorkomt dat bomen opnieuw gaan groeien.

Overlast beperken

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Boeve & Hop Houthandel BV. Het is de bedoeling om de overlast voor de gebruikers van het gebied zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch hinder ervaren door de werkzaamheden of heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met één van onderstaande personen:

  • 1e Contactpersoon: Peter van Soest (Rentmeesterskantoor Van Soest BV) telefoon: 06 – 53262025, email: info@rentmeestervansoest.nl
  • 2e Contactpersoon: Johan Arts (Bosgroep Zuid-Nederland) telefoon: 06 – 10929165, email: j.arts@bosgroepen.nl