Alle vormen van jeugdhulpverlening

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Jeugdhulp » Alle vormen van jeugdhulpverlening

Alle vormen van jeugdhulpverlening

Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor álle vormen van jeugdhulpverlening. Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners. Daardoor kunnen wij de hulpverlening effectiever en goedkoper uitvoeren. Dat doen we al voor preventie en lichte taken (huidige consultatiebureau). Maar dat geldt ook voor de zwaardere jeugdhulptaken die erbij zijn gekomen: gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdpsychiatrie. Dit is vervat in de nieuwe Jeugdwet, die tot doel heeft om hulp en ondersteuning aan jongeren dichtbij, op maat en integraal te organiseren.

Ondersteuning van gezinnen

Wij zorgen dat gezinnen die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Professionals vanuit jeugd- en gezinsteams voeren de hulp uit. Er wordt wel meer uitgegaan van de eigen kracht en de mogelijkheden van gezinnen en hun omgeving. Dat kunnen bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren zijn. Zij kunnen helpen met het op tijd signaleren van problemen en het ondersteunen van het gezin. Kan het gezin het probleem niet zelf oplossen? Dan wordt passende hulp geboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De gemeenten in Midden-Limburg zijn samen met zorgaanbieders verantwoordelijk voor goede, gespecialiseerde jeugdhulp in onze regio. Hier is een overzicht te vinden met alle aanbieders voor 2016.

Snel en vroeg

Zo snel en vroeg mogelijk hulp bieden is een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe jeugdhulpstelsel. Onder andere scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs en welzijnsorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zien de kinderen en hun ouders of verzorgers regelmatig en kunnen problemen op tijd signaleren. Het is belangrijk om signalen van problemen zo vroeg mogelijk te bespreken met de ouders en waar mogelijk met het CJG. Op deze manier kan het gezin zo snel mogelijk passende ondersteuning krijgen.

Wat er nog niet verandert

Heeft u een indicatie voor jeugdhulpverlening in 2015? Dan ontvangt u de hulp die met u is afgesproken. Ook de organisatie die de hulp verleent en eventuele kosten blijven voorlopig hetzelfde. We kunnen niet garanderen dat iedereen voor altijd dezelfde begeleider houdt, maar we doen alles geleidelijk en in overleg met ouders, kinderen of andere betrokkenen.
U ontvangt de afgesproken hulp tot de einddatum van uw indicatie in 2015 of uiterlijk tot 1 januari 2016. Door de rechter opgelegde maatregelen zoals pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering behouden de looptijd van de maatregel.

 

Jeugdhulp