Sport en cultuur voor alle kinderen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Om! in de praktijk » Sport en cultuur voor alle kinderen

Sport en cultuur voor alle kinderen

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het Jeugdcultuurfonds Limburg maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk lessen te volgen bij een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging.

Het CJG of de gemeente helpt bij de aanvraag

Alle kinderen moeten kunnen sporten
Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging.
Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum bedrag.

Hoe werkt het?
Gezinnen waarin de financiële mogelijkheden beperkt zijn, kunnen - bijvoorbeeld via een intermediair van het CJG (het Centrum voor Jeugd en Gezin) of de gemeente - een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdcultuurfonds of het Jeugdsportfonds. Deze bijdrage wordt - na goedkeuring - rechtstreeks overgemaakt aan de instelling of vereniging die de cultuurlessen of sporttrainingen aanbiedt. Meer informatie is te vinden op www.cjgml.nl

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Alleen een intermediair kan dat doen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. U kunt hierbij denken aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, Stichting Leergeld Roermondeo of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.
Jongen in sportkleding zittend op voetbal