Iedereen doet mee

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Werk & inkomen » Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen deelnemen in de samenleving. Als iemand niet in staat is zelf een baan en een inkomen te krijgen, biedt de gemeente een (tijdelijk) vangnet. Wij verwachten wel dat inwoners zonder werk zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ze hun eigen kracht en mogelijkheden optimaal benutten om aan de slag te komen en te blijven. Wij helpen daarbij, maar verwachten ook iets terug van degenen die een uitkering krijgen. Dat kan zijn door de inzet naar het zoeken naar werk. Het kan ook zijn in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is er de Participatiewet. Deze wet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarmee zorgen wij voor begeleiding en ondersteuning naar werk van een grotere groep mensen dan voorheen het geval was. Het gaat met name om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking.
Doel van de Participatiewet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn. Ook moet er meer eenheid komen in de wijze waarop mensen een inkomensvoorziening ontvangen, dan wel met een re-integratievoorziening aan het werk zijn.

Meedoen naar vermogen

Wij kijken naar wat mensen wèl kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Het uitgangspunt is dat iedereen meedoet naar vermogen. Het vinden van werk staat daarbij voorop. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden voorbereid om door te stromen naar betaald werk.

Samenwerking in regio

We werken op dit gebied nauw samen met de andere gemeenten in Midden-Limburg. Dit heeft ermee te maken dat Midden-Limburg één arbeidsmarktregio vormt. Ook worden partijen zoals werkgevers, UWV en (vertegenwoordigers van) cliënten nauw betrokken bij de visie op de Participatiewet en de uitwerking daarvan.

Werk & inkomen