Bedrijventerreinen

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Een bedrijf starten in Roermond kan via het OML. En samen met andere bedrijven facilitaire zaken oppakken kan via Stichting Parkmanagement.

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg

Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Roermond? Neem dan contact op Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV. De gemeente Roermond heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV. Naast het verkopen van kavels en het organiseren van duurzaam beheer, fungeert OML ook als een vooruitgeschoven loket van de gemeente voor alle vragen van ondernemers die gevestigd zijn op een van de bedrijventerreinen. Aan die dienstverlening van OML zijn geen extra kosten verbonden. Het onderscheidend vermogen van OML ligt in een integrale, regionale en slagvaardige aanpak van vragen uit de markt.

Uitgebreide informatie over OML vindt u op www.oml.nl

Stichting Parkmanagement regio Roermond


De Stichting Parkmanagement biedt ondernemers de mogelijkheid om collectief een aantal zaken op te pakken, zoals beveiliging, energie en telefonie inkoop, groenonderhoud, afvalinzameling, bedrijfshulpverlening, wordt er niet alleen een kostenvoordeel gegenereerd, maar wordt tevens de kwaliteit van de dienstverlening bevorderd. Denk ook aan calamiteitenplannen voor bedrijventerreinen, collectieve beveiliging, energie scans en aan bereikbaarheid.

Uitgebreide informatie vindt u op www.parkmanagementroermond.nl