Wat is Social Return?

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Inkoop en aanbesteden » Social return » Wat is Social Return?

Wat is Social Return?

Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Social Return draagt bij aan de werkgelegenheid doordat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen.

De regeling is bedoeld voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap.

Midden-Limburg is een economisch sterke en bedrijvige regio, waar iedereen die kan werken ook een kans moet krijgen om aan de slag te gaan. Met Social Return levert u daar als ondernemer een bijdrage aan.

Hoe werkt Social Return?

De opdrachtgever, één van de regiogemeenten Midden-Limburg, schrijft een opdracht uit, via een (Europese) aanbesteding. Daartoe schrijft de gemeente een bestek en een programma van eisen, met daarin de specifieke voorwaarden voor de opdracht. In het bestek worden naast de reguliere eisen en wensen (prijs, kwaliteit en duurzaamheid) Social Return als verplichting gesteld.

In het aanbestedingsproces worden de aanbiedingen van de leveranciers beoordeeld in hoeverre ze in het aanbod voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daar wordt ook Social Return bij meegewogen. De regio Midden-Limburg hanteert social return als contracteis bij het aanbesteden van werken, diensten en leveringen. Als contracteis wordt min. 5% van de aanneemsom of indien de loonsom minder dan 30% van de aanneemsom bedraagt dan 7% van de loonsom verloont door invulling van concrete werkplekken door kandidaten behorend tot de doelgroep. 

Social Return in offerte

U geeft in uw offerte aan dat u akkoord gaat met de Social Return paragraaf. Alleen dan neemt de gemeente uw offerte in behandeling. U bent verplicht het in het bestek opgenomen percentage van de aanneemsom exclusief BTW te besteden aan het inzetten van kandidaten behorende tot de doelgroep.

U reserveert laag- en ongeschoold werk voor Social Return. Mogelijke functies zijn: 

  • ondersteunende taken in de bouw
  • medewerker groenvoorziening
  • thuishulp
  • schoonmaker
  • cateringmedewerker
  • administratieve functie
  • chauffeur

Contact

Voor meer informatie over het social returnbeleid van de gemeente Roermond, Weert, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Nederweert  kunt u contact opnemen met de gemeente Roermond, telefoon 14 0475 of mail mail@roermond.nl.

Handige links