Links voor bedrijven

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Links voor bedrijven

Links voor bedrijven

Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar ondernemersorganisaties die u van dienst kunnen zijn bij het runnen van uw bedrijf.

Ondernemersplein.nl

Antwoord voor bedrijven is een initiatief van de Rijksoverheid met veel informatie over subsidies, regels en vergunningen. Kijk op de website voor meer informatie:

Ondernemersplein Limburg

Het Ondernemersplein Limburg is een initiatief van Kamer van Koophandel Limburg en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg).

Kamer van Koophandel Limburg

De Kamer van Koophandel Limburg is gevestigd in het Ondernemersplein Limburg. Meer informatie:

Starterscentrum Limburg

Bij het StartersCentrum Limburg kunt u als (oriënterende) starter terecht voor het volgen van diverse startersbijeenkomsten en persoonlijk advies bij het opstarten van een eigen bedrijf. Of u nu wil starten als zzp’er of freelancer, door middel van bedrijfsovername, naast een baan in loondienst of als techno-starter, het StartersCentrum helpt u op weg met uw ideeën en ondernemingsplan. Daarnaast adviseert het StartersCentrum ondernemers die opstartproblemen ondervinden en worden er startersprojecten georganiseerd op het gebied van zelfstandig ondernemerschap. Het StartersCentrum is gevestigd op diverse locaties in Limburg en wel in Heerlen, Maastricht, Roermond en Sittard-Geleen.

Stichting StartersCentrum Limburg is een uniek samenwerkingsverband tussen de Limburgse gemeentes en een aantal regionale partners. De gemeente Roermond draagt financieel bij aan het StartersCentrum. Dit betekent voor u als startende ondernemer dat de dienstverlening van het StartersCentrum kosteloos is.

Aanmelden voor een startersbijeenkomst of adviesgesprek kunt u zelf regelen via de online agenda. Voor meer informatie en de actuele agenda gaat u naar de website van het StartersCentrum Limburg.

Servicepunt Detailhandel

Het Servicepunt Detailhandel brengt werkgevers en werkzoekenden in de regio Roermond bij elkaar. Daarnaast worden workshops georganiseerd over actuele thema's zoals e-commerce en veiligheid. Het Servicepunt Detailhandel werkt voor u aan een beter imago van het werken en leren in de detailhandel met lokale campagnes, het organiseren van banen- en beroepenmarkten en allerlei promotieactiviteiten. Het Servicepunt is persoonlijk, biedt oplossingen op maat en is gratis voor ondernemers, werknemers en werkzoekenden. Maak er gebruik van!

OML, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in Roermond? Neem dan contact op Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV. De gemeente Roermond heeft namelijk het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen uitbesteed aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV.
Kijk op de website voor meer informatie:

Keyport 2020

KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport 2020-programma in het werkgebied van Keyport 2020. Brainport 2020 leidt er toe dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van toptechnologische regio's en op de kaart komt als een van de drie best presterende economische regio’s van Europa. Aan de basis daarvan ligt de intensieve samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs- & kennisinstellingen. Keyport 2020 is de regio die een centrale rol inneem is bij het omzetten van slimme ideeën naar goede producten. De speerpuntsectoren voor de regio zijn Agribusiness, Zorg, Maakindustrie, Logistiek en Leisure & Retail. Kijk op de website voor meer informatie:

Stichting Citymanagement Roermond

Citymanagement Roermond is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen in Roermond. Kerntaken van de stichting zijn citymanagement, citybranding, evenementencoördinatie en projectcoördinatie. De stichting managet de stad Roermond als een bedrijf en vormt een platform om krachten te bundelen van alle belanghebbenden. Betrokken partijen werken samen om de drie doelgroepen - bewoners, bezoekers en ondernemers - zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uiteindelijk doel is Roermond economisch sterk én aantrekkelijk te maken; een stad om te wonen, werken, recreëren, investeren en ondernemen.
Kijk op de website voor meer informatie:

Limburgse Werkgeversvereniging - LWV

De LWV is belangenbehartiger en spreekbuis van ondernemend Limburg:

Stichting Parkmanagement regio Roermond

De Stichting Parkmanagement biedt ondernemers de mogelijkheid om collectief een aantal zaken op te pakken, zoals beveiliging, energie en telefonie inkoop, groenonderhoud, afvalinzameling, bedrijfshulpverlening, wordt er niet alleen een kostenvoordeel gegenereerd, maar wordt tevens de kwaliteit van de dienstverlening bevorderd. Denk ook aan calamiteitenplannen voor bedrijventerreinen, collectieve beveiliging, energie scans en aan bereikbaarheid.
Kijk op de website voor meer informatie:

MKB-Limburg

Ondernemen is uw passie. Dat is de basis van uw succes. Maar u kunt niet overal uw ideeën gestalte geven en dingen veranderen. He gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees beleid bijvoorbeeld, kunt u in uw eentje niet echt beïnvloeden. Dat kan wel via MKB-Limburg, samen met duizenden andere Limburgse ondernemers. MKB-Limburg (voorheen LOZO) is de grootste ondernemersorganisatie in Limburg.
Kijk op de website voor meer informatie:

Euregio business network

Ondersteuning bij het grensoverschrijdende zakendoen. Het euregio business network maakt voor Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven totaaladvies bij grensoverschrijdend vestiging, verplaatsing of uitbreiding mogelijk.
Kijk op de website voor informatie op: