Proclaimer

U bevindt zich hier: Home » Proclaimer

Proclaimer

De gemeente Roermond wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze internetsite. De gemeente Roermond kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend. Ook kan de gemeente Roermond niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden.

Op vele plaatsen op deze internetsite zijn links aanwezig naar andere overheidsinstellingen, organisaties en projectpartners van de gemeente Roermond. De gemeente Roermond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe sites waar naar wordt verwezen.

E-mail

Als u reageert via het centrale maildres mail@roermond.nl dan ontvangt u binnen 4 werkdagen bericht. De gemeente Roermond maakt geen gebruik van e-mail voor het ontvangen van formele correspondentie. Ook aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst. Onder formele correspondentie verstaat de gemeente Roermond o.a. bezwaarschriften, zienswijzen, bedenkingen, klachten (ingevolge klachtenregeling), offertes, aanvragen om een besluit/beschikking (zoals voor een vergunning, een ontheffing, handhaving, gedogen, een subsidie etc.), verzoeken om beleidswijziging, etc.
Reacties die onwelvoeglijk taalgebruik bevatten worden niet in behandeling genomen.

Gemeentelijke regelgeving en besluitvorming

Via www.roermond.nl wordt informatie verstrekt over gemeentelijke regelgeving en besluitvorming. Veelal is deze informatie een publieksvriendelijke en vereenvoudigde weergave van omvangrijke ambtelijke documenten. Deze informatie vervangt daarmee niet de bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.


 

Handige links