Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U bevindt zich hier: Home » Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Beschrijving

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft of u wilt een bedrijf starten, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

  • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
  • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden of een bedrijf op te starten.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Let op: oudere zelfstandigen (55+) met een niet -levensvatbaarbedrijf kunnen mogelijk aanspraak doen op een IOAZ-uitkering. Dit is een uitkering op bijstandsniveau voor ondernemers die genoodzaakt zijn om te stoppen met hun bedrijf. U dient nog wel ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel alvorens u een aanvraag indient.

 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

U hoort van de gemeente welke gegevens nodig zijn voor een aanvraag.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of het (startende) bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien.

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
  • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening. 
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
  • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.