Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

U bevindt zich hier: Home » Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

Beschrijving

De gemeente Roermond vindt het belangrijk dat burgers (kunnen) deelnemen aan sporten en bewegen. Voor mensen met een beperking is het niet altijd even eenvoudig deel te kunnen nemen aan sporten en bewegen.

Voor deze mensen heeft de gemeente Roermond een regeling “Sporthulpmiddel voor mensen met een beperking”. Deze regeling is bedoeld voor de aanschaf van een sporthulpmiddel die voor de burger noodzakelijk is om de gewenste sport te kunnen beoefenen. De regeling geldt alleen voor sporthulpmiddelen ten behoeve van het niveau van recreatiesport. Burgers die speciale sporthulpmiddelen nodig hebben om sport op topniveau te kunnen beoefenen, zullen dit via andere wijzen zelf moeten regelen.

De financiële tegemoetkoming (eenmalige subsidie) is bedoeld voor de kosten in aanschaf, onderhoud, reparaties en aanpassingen voor een periode van 5 jaar. Na de periode van 5 jaar kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Als u afhankelijk bent van een sporthulpmiddel om uw gewenste sport op recreatief niveau te kunnen uitoefenen, kunt u een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie voor een sporthulpmiddel voor burgers met een beperking.

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier sporthulpmiddel voor burgers met een beperking. U kunt dit aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Sport en Bewegen (tel: 0475 - 359 103) of u maakt gebruik van de mogelijkheid om het formulier te uploaden. Als u een aanvraag hebt ingediend wordt er uiterlijk binnen 6 weken een beslissing op uw aanvraag genomen.

Bijvoegen:

Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens mee te sturen:

- Prijsopgave/offerte sportrolstoel.

- Verklaring onafhankelijk arts waaruit de afhankelijkheid van het sporthulpmiddel blijkt (de verklaring is niet noodzakelijk indien sprake is van een aanvraag voor een sportrolstoel en de aanvrager al een rolstoel voor algemeen gebruik heeft).

- Bewijsstuk (aanvraag) lidmaatschap vereniging.

Waar vraag ik het aan?

Tel: 0475 - 359 103

E-mail:
sport@roermond.nl

Bezoekadres:
Achilleslaan 2c
6042 JV Roermond

Postadres:
Postbus 900
6040 AX Roermond

Adressen

Naam
Zwembad de Roerdomp
Adres
Achilleslaan 2c
6042 JV Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475
sport@roermond.nl
Website
http://www.roermond.nl/roerdomp

Wijzigingsdatum:

vrijdag 1 juni 2018

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze eenmalige subsidie als:

• u woonachtig bent in Roermond

• u langdurig (minimaal 3 jaar) afhankelijk bent van het sporthulpmiddel om uw gewenste sport bij een georganiseerde sportaanbieder te kunnen uitoefenen.

• u bij de aanvraag duidelijk maakt bij welke georganiseerde sportaanbieder een lidmaatschap is/wordt aangegaan;

• u een verklaring van een onafhankelijk arts bij de aanvraag toevoegt (dit is niet noodzakelijk indien het betreft de aanvraag voor een sportrolstoel en u al een rolstoel voor algemeen gebruik heeft. Dit aangezien gewone rolstoelen niet geschikt zijn voor sportdeelname);

• aan u de afgelopen 5 jaar geen subsidie op basis van deze regeling is toegekend;

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt geen inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd.

Kosten

50% van de aanschafwaarde van het benodigde sporthulpmiddel tot een maximale subsidie ter hoogte van € 5.000,-. De subsidie is bestemd voor de aanschaf, onderhoud, reparatie en aanpassingen van/aan het sporthulpmiddel en wordt ten hoogste één keer per 5 jaar verstrekt

Formulieren