Angely Waajen-Crins

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Angely Waajen-Crins

Angely Waajen-Crins

Angely Waajen-Crins
Naam: Mw. A. Waajen-Crins
Functie: Wethouder
Rollen: Lid College van B & W
Telefoon (zakelijk): 0475 359 556
Email: Stuur een mail
Beschrijving

 

Wethouder voor economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuille

 

Economische Zaken en Werkgelegenheid:

 • ontwikkeling economisch beleid;
 • ontwikkeling één-loket-functie ondernemers;
 • acquisitie, bedrijfs- en bedrijfsvestigingsklimaat;
 • bedrijfsterreinen, kantorenmarkt, handel;
 • toerisme en recreatie;
 • horeca;
 • markten en kermissen, exploitatie havens;
 • winkeltijdenverordening;
 • Retail Innovation Centre; 
 • evenementenbeleid.

Arbeidsmarktbeleid (werkgevers)

 • ontwikkeling vraagzijde arbeidsmarkt;
 • werkgeversservicepunt.

Ruimtelijke ordening:

 • bestemmingsplannen; 
 • vergunningverlening en bouwtoezicht;
 • ruimtelijke kwaliteitszorg;
 • gemeentelijke grondexploitaties;
 • hoogwaterbescherming.

Volkshuisvesting:

 • woningbouwplanning;
 • subsidies wonen; 
 • corporaties.

Omgevingsvisie

Projectwethouder N280

Projectwethouder Vitale Stad

Nevenfuncties