Gemeenteraad

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Gemeenteraad

Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze neemt alle belangrijke beslissingen en vormt het algemeen bestuur. De leden van de raad worden door de kiesgerechtigde inwoners gekozen voor een periode van vier jaar. Het aantal inwoners is bepalend voor het aantal raadsleden.

De functie van de gemeenteraad is te vergelijken met die van een algemeen bestuur van een organisatie, instelling of vereniging. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De gemeenteraad werkt met raadsvergaderingen en commissies.

Vergaderingen gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad is op donderdag 29 maart geïnstalleerd.

Voorzitter
M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )