De raadsgriffie van de gemeente Roermond

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » De raadsgriffie

De raadsgriffie van de gemeente Roermond

De raadsgriffie van de gemeente Roermond bestaat uit een raadsgriffier, twee raadsadviseurs en een medewerker griffie.

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken (op kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend gebied). De invalshoek van de griffie is dus duidelijk die van de raad. Deze heeft met de griffie een aantal eigen medewerkers, waarop een beroep gedaan kan worden.
De griffie verzorgt onder meer de informatiestroom naar de raad en de commissies en fungeert als klankbord en adviseur voor raads- en commissieleden (bijvoorbeeld bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders).

De raadsgriffier en beide raadsadviseurs hebben de taken met betrekking tot de verschillende commissies als volgt verdeeld:

  • Jos Vervuurt: Commissie Bestuur en Middelen
  • Arno Vestjens: Commissie Burgers en Samenleving
  • Manuela Jenniskens: Commissie Ruimte

Raads- en commissieleden mogen voor een ‘verzoek om informatie’ rechtstreeks contact opnemen met bij de gemeente werkzame ambtenaren. Weet men echter niet precies bij wie men moet zijn, dan kan men zich wenden tot de medewerkers van de griffie, die de raads- en commissieleden terzijde staan.
De vraag wordt dan door de medewerkers van de griffie beantwoord, zo nodig na contact daarover met medewerkers uit de organisatie.

Bij een ‘verzoek om ambtelijke bijstand’ (dit gaat verder dan een verzoek om informatie) wenden raads- en commissieleden zich direct tot de betreffende medewerker van de griffie.

Hieronder treft u een overzicht van de griffiemedewerkers aan met informatie hoe zij bereikbaar zijn.

Jos Vervuurt Jos Vervuurt: Raadsgriffier en commissiegriffier Bestuur en Middelen
Tel. (0475) 359 568
Mobiel 06 54261748
josvervuurt@roermond.nl
Arno Vestjens Arno Vestjens: Raadsadviseur en secretaris rekenkamer, commissiegriffier Burgers en Samenleving
Tel. (0475) 359 460
Mobiel 06 12632240
arnovestjens@roermond.nl
Manuela Jenniskens Manuela Jenniskens: raadsadviseur en commissiegriffier Ruimte
Tel. (0475) 359 461
manuelajenniskens@roermond.nl
Gaby Krijgsman Gaby Krijgsman: medewerker griffie
Tel. (0475) 359 399
gabriellekrijgsman@roermond.nl

 

De raadsgriffie is bereikbaar via Postbus 900, 6040 AX Roermond, telefoonnummer 14 0475 en via griffier@roermond.nl.