Frans Schreurs

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Frans Schreurs

Frans Schreurs

Frans Schreurs
Naam: Dhr. F.C.M. Schreurs
Functie: Wethouder
Rollen: Lid College van B & W
Telefoon (zakelijk): 0475 359 556
Email: Stuur een mail
Beschrijving

 

Wethouder voor financiën, organisatie, grondzaken en eigendommen en sport

Portefeuille

 

Financiën:

 • financiën;
 • begroting, jaarrekening, kadernota, tussentijdse rapportages;
 • belastingen, heffingen en tarieven;
 • vermogensbeheer.

Grondzaken en eigendommen:

 • aangelegenheden omtrent transacties en beheer van gronden en gebouwen.

Juridische zaken en kwaliteitszorg

 • bezwaar en beroep

Personeel, organisatie en informatievoorziening:

 • personeels- en formatiebeleid;
 • organisatieontwikkeling;
 • dienstverlening;
 • klantcontactcentrum;
 • informatie- en communicatietechnologie;
 • facilitaire zaken.

Sport en sportaccommodaties:

 • sportbeleid;
 • beheer en exploitatie sportaccommodaties.

Nevenfuncties