Marianne Smitsmans-Burhenne

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Marianne Smitsmans-Burhenne

Marianne Smitsmans-Burhenne

Marianne Smitsmans-Burhenne
Naam: Mw. M.A.J. Smitsmans-Burhenne
Functie: Loco-burgemeester, Wethouder
Rollen: Lid College van B & W
Telefoon (zakelijk): 0475 359588
Email: Stuur een mail
Beschrijving

 

Wethouder voor  sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie

 

 

Portefeuille

 

Maatschappelijke zorg:

 • opvangbeleid (waaronder nachtopvang, dagopvang, MOV);
 • welzijnswerk en algemeen maatschappelijk werk;
 • ouderenbeleid (indicatie, vervoerssystemen, zorginstellingen);
 • armoedebeleid;
 • emancipatie;
 • uitvoering VN verdrag handicap.

Sociaal Domein

 • jeugdzorg;
 • WMO;
 • Participatiewet.

Volksgezondheid:

 • GGD;
 • verslaafdenzorg, dagopvang verslaafden;
 • voorzieningen eerste lijn.

Communicatie:

 • informatieoverdracht over gemeentelijk beleid en activiteiten aan de burgers van Roermond, de media en anderen;
 • publieksvoorlichting;
 • interne en externe communicatie.

Burgerparticipatie

Sociale Zaken:

 • sociale voorzieningen.

Arbeidsmarktbeleid (werknemers):

 • arbeidsmarktvoorzieningen en arbeidsmarktregio;
 • sociale werkvoorziening (Westrom);
 • ontwikkeling aanbodzijde arbeidsmarkt.

Nevenfuncties