Rens Evers

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Rens Evers

Rens Evers

Rens Evers
Naam: Dhr. R. Evers
Functie: Wethouder
Rollen: Lid College van B & W
Telefoon (zakelijk): 0475 359 550
Email: Stuur een mail
Beschrijving

 

Wethouder voor klimaat, wijken en infrastructuur.

Portefeuille

 

Duurzaamheid

 • uitvoering duurzaamheidsvisie

Openbare ruimte en stedelijk beheer:

 • inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen, begraven en cremeren en stadsparken); 
 • wijkschouw.

Mobiliteit en infrastructuur: 

 • verkeers- en vervoersbeleid; 
 • parkeerbeheer.

Groene leefomgeving en grondstoffen:

 • bescherming en sanering bodem, water, lucht;
 • milieubeleid;
 • afvalinzameling en – verwerking.

Natuur en landschap en water:

 • natuurvisies en ontwikkeling;
 • water.

Wijkontwikkeling en wijkgericht werken:

 • integrale wijkontwikkelingsplannen;
 • wijkprojecten;
 • wijkraden en buurtverenigingen;
 • wijkaccommodaties (beleid);
 • dorpsontwikkelingsplannen.

Omgevingswet (implementatie)

Omgevingsvergunningen

Projectwethouder Stationsomgeving

Nevenfuncties