Rianne Donders-de Leest

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Rianne Donders-de Leest

Rianne Donders-de Leest

Rianne Donders-de Leest
Naam: M.J.D. Donders - de Leest
Functie: Burgemeester
Rollen: Voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter College van B & W
Telefoon (zakelijk): 0475-359503
Email: Stuur een mail
Beschrijving

 

Portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking en externe betrekkingen.

Portefeuille

 

Openbare orde en bestuurszaken:

 • werkwijze van en communicatie met handhavings- en opsporingsorganisaties (politie en justitie);
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (plaatsvervangend voorzitter), inclusief brandweer;
 • rampenbestrijding;
 • opruiming explosieven, dierenopvang, schouwingen, e.d.;
 • bijzondere wetten (drank- en horecawet, lijkbezorging, Zondagswet, APV);
 • bestuursorganen, bestuursondersteuning en kabinetszaken.

Integrale Veiligheid / Integrale handhaving:

 • veilige woon- en leefomgeving (waaronder high impact crimes, onveiligheidsgevoelens);
 • bedrijven en veiligheid (waaronder bedrijventerreinen, winkelcentra, toerisme en onveiligheid, grootschalige evenementen); 
 • veiligheid en jeugd (overlast jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen); 
 • veiligheidshuis;
 • stadstoezicht.

Klachtenregeling

Bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen;

Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking;

Representatie en externe betrekkingen:

 • eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van met name de algemene contacten met andere nationale en internationale publieke instanties (waaronder mondiale vorming);

Dualisme

Integriteit

Nevenfuncties