Afwijking van het bestemmingsplan

U bevindt zich hier: Home » Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan

Beschrijving

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvoeren. U kunt de afwijking bijvoorbeeld nodig hebben voor (een onderdeel van) een gebouw (zoals een schoorsteen, balkon of erker), maar ook voor een specifieke functie (zoals detailhandel of horeca) kan een afwijking nodig zijn.

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, maximaal vijf jaar. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van een woonkeet bij de bouw van een woning.
  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Voorbeelden zijn de uitbreiding van een woonhuis of een bijgebouw aan een woning, bedrijfsgebouwen voor boerderijen, energie en telecom, en het openbaar vervoer of het wegverkeer. Ook als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken, valt dit hieronder. 
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten. De aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is een beschrijving van het plan waarin de omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor het milieu of de bodem. Of er zijn archeologische vondsten gedaan. 

De gemeente beslist over uw verzoek om afwijking bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Om de haalbaarheid van uw plan te laten beoordelen, kunt u vervolgens een principeverzoek indienen. Het college van van burgemeester en wethouders doet een principe-uitspraak over uw plan. Hieruit blijkt of de gemeente bereid is medewerking aan uw initiatief te verlenen en zo ja, welke voorwaarden hieraan gesteld worden.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Uw verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doet u tegelijk met uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. U gaat daarvoor naar het Omgevingsloket online.

Als u om afwijking vraagt, geeft u door:

  • om welke locatie het precies gaat
  • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
  • de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Tegen een principe-uitspraak is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Formulieren