Asbest verwijderen

U bevindt zich hier: Home » Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Beschrijving

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Asbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden.

Bij monumentale bouwwerken en bouwwerken in het beschermd stads- of dorpsgezicht is mogelijk naast de sloopmelding een omgevingsvergunning vereist. Zie hiervoor www.omgevingsloket.nl of neem contact op met een medewerker van Bouwtoezicht.

Let op!

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen. 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

U moet een sloopmelding indienen.

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Waar vraag ik het aan?

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

www.omgevingsloket.nl

 

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

woensdag 3 april 2019

Voorwaarden

Niet iedereen mag asbest verwijderen.

Particulieren mogen asbest zelf verwijderen als ze aan de regels voldoen. De gemeente kan u vertellen of u het asbest zelf mag verwijderen of dat u het moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Kosten

Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Voor meer informatie over de fiscale regeling, zie de pagina van de RVO.

Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren (particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden) van gebouwen met een asbestdak subsidie aanvragen voor het verwijderen. Voor meer informatie over deze regeling zie de pagina van de RVO.
U kunt alleen in aanmerking komen voor deze subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35m2 bedraagt.

Particulieren kunnen asbest tot 35m2 kostenloos inleveren bij het milieupark aan de Mijnheerkensweg 31, mits het asbest dubbel is verpakt in doorzichtig plastic.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).