Bedrijfsontheffing blauwe zone

U bevindt zich hier: Home » Bedrijfsontheffing blauwe zone

Bedrijfsontheffing blauwe zone

Beschrijving

In de wijken Roermondse Veld en Vrijveld geldt de parkeerschijfzone (blauwe zone) waar u met een parkeerschijf maximaal 1 uur kunt parkeren. Dit gebied noemen we Spoorzone Oost. 

Heeft u een bedrijf dat gevestigd is in de blauwe zone Spoorzone Oost? Dan kunt u voor uw medewerkers een parkeerontheffing aanvragen waarmee deze langer dan 1 uur kunnen parkeren. 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

U heeft nodig voor uw aanvraag:

  • het inschrijvingsnummer en vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel
  • het kenteken van uw werknemer(s)

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de bedrijfsontheffing blauwe zone aan via het aanvraagformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inscannen en mailen naar parkeren@roermond.nl.

Ook een kentekenwijziging van uw bedrijfsontheffing geeft u door via dit email adres.

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

dinsdag 8 januari 2019

Voorwaarden

Het bedrijf dient gevestigd zijn binnen het gebied blauwe zone Spoorzone Oost en ook als zodanig op dit adres geregistreerd te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Per bedrijf mogen er maximaal 5 bedrijfsontheffingen worden verleend.

Kosten

De leges voor een bedrijfsontheffing zijn voor 2019 vastgesteld op € 29,85 per ontheffing.

Het wijzigen van een kenteken kost € 6,05 (tarief 2019).

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval het volgende:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.