Bestemmingsplan wijzigen

U bevindt zich hier: Home » Bestemmingsplan wijzigen

Bestemmingsplan wijzigen

Beschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente.

Om de haalbaarheid van uw plan te laten beoordelen kunt u vervolgens een principeverzoek indienen.

Het college van burgemeester en wethouders doet een principe-uitspraak over uw plan. Hieruit blijkt of de gemeente bereid is medewerking aan uw initiatief te verlenen en zo ja welke voorwaarden hieraan gesteld worden.

Let op!

Klik hier om de bestemmingsplannen te raadplegen

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Bij uw verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan in de vorm van een principeverzoek, moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving¬†
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan

Waar vraag ik het aan?

Het verzoek tot wijziging (principeverzoek) moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Wijzigingsdatum:

vrijdag 3 mei 2019