Evenement organiseren

U bevindt zich hier: Home » Evenement organiseren

Evenement organiseren

Beschrijving

Zonder toestemming van de gemeente mag u geen evenement organiseren. Afhankelijk van het soort evenement heeft u een vergunning nodig, of kunt u volstaan met een melding.

Vergunning of melding?

Als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan is een melding aan de gemeente voldoende:

 • Het evenement vindt plaats in de openlucht
 • Het evenement duurt maximaal 2 dagen
 • Het evenement start niet eerder dan 08:00 uur en eindigt voor 24:00 uur
 • Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats
 • Op het trottoir blijft een doorgang van 1,20 meter open
 • Op een promenade of woonerf blijft een doorgang van minstens 4 meter open
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het dagelijkse verkeer en hulpdiensten
 • Maximaal 3 kleine objecten per straat worden geplaatst, met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object

In geval aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, stelt de organisator de gemeente tenminste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement in kennis van het evenement. Indien binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding geen tegenbericht wordt verzonden door de gemeente, kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden.

Gebruik het meldingsformulier evenementen voor het melden van een evenement. 

Vergunning aanvragen

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan moet u een vergunning aanvragen voor het evenement. De behandeling van de aanvraag kan 8 weken duren. Dien daarom tijdig de aanvraag in.

Button online melden

Kosten

 • een groot evenement: € 334,45
 • een middelgroot evenement: € 167,25
 • een klein evenement: € 29,85

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

dinsdag 12 maart 2019