Gebouw of woning slopen

U bevindt zich hier: Home » Gebouw of woning slopen

Gebouw of woning slopen

Beschrijving

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Gaat u slopen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan volstaat u niet met een melding, maar heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit "slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht".

Bij monumentale bouwwerken is naast de sloopmelding of omgevingsvergunning voor het slopen een omgevingsvergunning benodigd voor de activiteit "monument onderhouden, restaureren, veranderen, veranderen of slopen"

 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • de naam en het adres van degene die gaat slopen
 • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
 • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen

Verder heeft u misschien nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Waar vraag ik het aan?

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Wijzigingsdatum:

dinsdag 12 maart 2019

Voorwaarden

U bent verplicht de melding te doen, als u:

 • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
 • asbest gaat verwijderen

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

Kosten

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

 

U bestaalt de kosten voor het verwijderen van asbest en/ of sloopafval zelf.

Particulieren kunnen asbest kostenloos inleveren bij het milieupark aan de Mijnheerkensweg 31 mits het asbest dubbel is verpakt in doorzichtig plastic.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.