Gemeentelijk beperkingenregister inzien

U bevindt zich hier: Home » Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Beschrijving

Ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen(Wkbp) dient de gemeente in een register bij te houden van alle in de genoemde gemeentelijke besluiten die gevolge hebben voor een onroerende zaak. Dit om ervoor te zorgen dat het voor burgers, bedrijven en instellingen eenvoudiger wordt om volledige informatie te verkrijgen over deze  besluiten die invloed kunnen hebben op de verhandelbaarheid van deze onroerende zaken. Vooral voor kopers van onroerende zaken is het van belang om te weten wat men koopt en of er mogelijk op een onroerende zaak een beperking zit.  Voorbeelden van besluiten die in het register moeten worden ingeschreven zijn:

  • Een pand is een monument.
  • Een bouwwerk moet bouwkundig verbeterd worden.
  • De gemeente heeft voorkeursrecht op een stuk grond.

 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Zo kunt u het gemeentelijk beperkingenregister inzien:

Waar vraag ik het aan?

Wilt u informatie vragen of er een beperking op een bepaald onroerend goed is gevestigd welke is ingeschreven in het gemeentelijk register, kunt u contact opnemen met de gemeente

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

dinsdag 12 maart 2019

Kosten

Zie legesverordening