Hondenbelasting

U bevindt zich hier: Home » Hondenbelasting

Hondenbelasting

Beschrijving

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond aan.

Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen hondenbelasting voor te betalen. U moet de hond wel aanmelden.

AVG

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente: vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens. verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft). bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is. informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

Let op!

Ook voor de hondenbelasting kunt u terecht bij de BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen)

Waar vraag ik het aan?

U geeft door aan de BsGW hoeveel honden u heeft. U krijgt dan van de BSGW een aanslag.

De gemeente Roermond werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen).

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij de BsGW:

Adressen

Naam
BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen)
Adres
Kerkeveldlaan 2
6042JX Roermond
Postadres
Postbus 1271
6040KG ROERMOND
Telefoon
088 – 8 420 420
Website
http://www.bsgw.nl

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 14 maart 2019

Voorwaarden

U neemt contact op met de gemeente als:

  • u een nieuwe hond heeft gekocht
  • u uw hond heeft verkocht
  • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
  • uw hond is overleden

U betaalt geen hondenbelasting voor een: 

  • blindengeleidehond
  • hulphond
  • hond in een asiel
  • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

Wetten

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Gerelateerde producten

Gerelateerde producten

Gerelateerde levensgebeurtenissen