Kadastrale gegevens opvragen

U bevindt zich hier: Home » Kadastrale gegevens opvragen

Kadastrale gegevens opvragen

Beschrijving

Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

Wilt u weten welk bestemmingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op Ruimtelijkeplannen.nl.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

De registers van het kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.

Als u twijfels heeft over de oppervlakte van een perceel of als u een grensgeschil met uw buren heeft, kunt u het kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

Waar vraag ik het aan?

Kijk voor meer informatie op de site van het Kadaster.

Adressen

Naam
Stadhuis
Adres
Markt 31
6041EM Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

maandag 11 maart 2019