Mantelzorgvergunning

U bevindt zich hier: Home » Mantelzorgvergunning

Mantelzorgvergunning

Beschrijving

Ontvangt u mantelzorg en woont u in een gebied met betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders? En heeft u niet voldoende aan alleen de bezoekersvergunning om uw bezoek en mantelzorgers te laten parkeren? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een mantelzorgvergunning.

De mantelzorgvergunning is een uitbreiding van het aantal minuten aan parkeerrechten bovenop de bezoekersvergunning. De mantelzorgvergunning wordt pas actief zodra u het maximum aantal parkeerrechten van de bezoekersvergunning heeft opgebruikt.

Om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt en hoeveel extra minuten aan parkeerrechten u nodig heeft, moet u een medische keuring ondergaan.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

De afgifte van een mantelzorgvergunning gaat volledig digitaal.

Ook handhaving gaat volledig digitaal en gebeurt door middel van het scannen van het kenteken. U ontvangt dus geen papieren vergunning of kraskaart en u hoeft niets achter uw voorruit te leggen.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de mantelzorgvergunning aan via het aanvraagformulier. Dit kunt u ingevuld en ondertekend inscannen en mailen naar parkeren@roermond.nl of opsturen (zonder postzegel) naar:

Gemeente Roermond afd. BOR/Parkeren                                                                                 

Antwoordnummer 22                                                                                                                               

6040 VB Roermond

Wijzigingsdatum:

vrijdag 16 november 2018

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een mantelzorgvergunning wanneer o.a.:

  1. U als bewoner in het gebied betaald parkeren staat geregistreerd;
  2. Er niemand anders op dit adres staat geregistreerd die mantelzorg kan verlenen;
  3. U al in het bezit bent van een bezoekersvergunning;
  4. U een medische keuring bij een onafhankeljk adviesbureau (aangewezen door de gemeente Roermond) ondergaat waaruit blijkt dat u mantelzorgbehoevend bent en hoeveel uren per week u dit nodig heeft;
  5. Dit aantal uren mantelzorg méér bedraagt dan het aantal uren waarop u recht heeft met een bezoekersvergunning.

Kosten

De mantelzorgvergunning is gratis.

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval het volgende:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.