Onroerendezaakbelasting betalen

U bevindt zich hier: Home » Onroerendezaakbelasting betalen

Onroerendezaakbelasting betalen

Beschrijving

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. 
De hoogte van de ozb wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak.

Kijk ook bij het product WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken).

Let op!

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij de BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen).

Waar vraag ik het aan?

De BsGW stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting. De gemeente Roermond werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen).

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij de BsGW:

Adressen

Naam
BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen)
Adres
Kerkeveldlaan 2
6042JX Roermond
Postadres
Postbus 1271
6040KG ROERMOND
Telefoon
088 – 8 420 420
Website
http://www.bsgw.nl

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

vrijdag 14 december 2018

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.