Pand tijdelijk verhuren

U bevindt zich hier: Home » Pand tijdelijk verhuren

Pand tijdelijk verhuren

Beschrijving

In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. Zo goed dat het niet zomaar mogelijk is om woonruimte tijdelijk te verhuren. Ook als u een tijdelijk huurcontract afsluit kan de huurder met succes een beroep doen op huurbescherming. De huurbescherming vervalt als de verhuurder een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft vóórdat het tijdelijke huurcontract wordt afgesloten.

Als u een pand leeg heeft staan, kunt u het tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor gebruik maken van de Leegstandwet. Verhuren op basis van de Leegstandwet biedt u voordelen. Zo kunt u voor het pand een lagere huurprijs vragen. Ook hoeft u de huurder geen huurbescherming te geven.

Wilt u uw pand verhuren op basis van de Leegstandwet? Dan heeft u een vergunning nodig. Hoe lang u het pand mag verhuren ligt aan de situatie.

 • Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt:
  U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.
 • Woning die te koop staat:
  U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.
 • Gebouw zonder woonbestemming:
  U krijgt een vergunning voor maximaal 10 jaar. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? Dan is de vergunning voor verhuur net zolang geldig als de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Bent u niet de eigenaar van het pand? Dan kunt u het pand tijdelijk onderverhuren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw verhuurder.

Als u een gebouw zonder woonbestemming tijdelijk als woonruimte wilt gaan verhuren, moet u bij de gemeente eerst een omgevingsvergunning voor tijdelijk planologisch strijdig gebruik aanvragen. Die vergunning moet u aanvragen via het Omgevingsloket Online (OLO). Pas als u die vergunning heeft, kunt u een vergunning op basis van de Leegstandwet aanvragen.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.
Voor een snelle afhandeling: vul uw Burgerservicenummer of uw KVK-nummer in.

Laat u eerst adviseren

Overigens heeft het tijdelijk verhuren van een koopwoning ook nadelen: de hypotheekrente voor de verhuurde woning is niet langer aftrekbaar. Voordat u overgaat tot verhuren van uw woning, laat u eerst informeren door de belastingdienst of een financieel adviseur. Daarnaast is het verstandig u over het huurrecht te laten adviseren door een raadsman of jurist.

Voor de uitleg over de gevolgen van tijdelijke verhuur voor uw belastingaangifte kunt u terecht op de website van Vereniging Eigen Huis: Dossier Tijdelijke Verhuur.

Voor tijdelijke verhuur heeft u ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker. Deze instellingen kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen. De gemeente toetst niet of de hypotheekverstrekker met de tijdelijke verhuur akkoord gaat. Dat is een zaak tussen u en de hypotheekverstrekker.

Vergeet ook niet uw verzekeraar te informeren over de verhuur.

 

Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

maandag 6 mei 2019

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • Het pand staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van het pand.
 • Het gaat om:
  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • een gebouw zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

 • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
 • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
  • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woning is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd

Hieruit volgt dat de woonruimte te koop moet staan en dat er geen bewoners op het adres mogen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Wetten

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte worden leges in rekening gebracht. Deze kunt u nazien in de geldende Legesverordening.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.