Bewoners-/bezoekersontheffing blauwe zone

U bevindt zich hier: Home » Bewoners-/bezoekersontheffing blauwe zone

Bewoners-/bezoekersontheffing blauwe zone

Beschrijving

In de wijken Roermondse Veld en Vrijveld geldt de parkeerschijfzone (blauwe zone) waar u met een parkeerschijf maximaal 1 uur kunt parkeren. Dit gebied noemen we Spoorzone Oost. 

Wilt u als bewoner van dit gebied met uw eigen auto langer kunnen parkeren dan 1 uur dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen. Ook kunt u een bezoekersontheffing aanvragen waarmee u uw bezoek kunt laten parkeren. U krijgt dan 86.400 minuten (1.440 uur) per kalenderjaar aan parkeerrechten voor uw bezoek. 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

De aanvraag en afgifte van een bewoners- en/of bezoekersontheffing gaat volledig digitaal. Om de bewoners- en/of bezoekersontheffing digitaal te kunnen aanvragen heeft u nodig:

 • een DigiD, heeft u deze nog niet? Vraag deze dan aan via www.digid.nl ;
 • internetbankieren;
 • een geldig email adres;
 • indien van toepassing een werkgeversverklaring inzake autogebruik en/of kopie leasecontract (in pdf formaat).

Ook handhaving gaat volledig digitaal en gebeurt door middel van het scannen van het kenteken. U ontvangt dus geen papieren ontheffing of kraskaart en u hoeft niets achter uw voorruit te leggen.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de bewoners- en/of bezoekersontheffing aan via het online Parkeerloket.

Ook het wijzigen van het kenteken of het beëindigen van uw bewoners- en/of bezoekersontheffing regelt u via het Parkeerloket.

Als u een bezoekersontheffing heeft aangevraagd in het Parkeerloket koppelt u deze aan de ParkApp. U ontvangt hiervoor automatisch instructies per mail. In de onderstaande folder staat dit kort uitgelegd.

Heeft u hulp nodig bij het activeren of gebruiken van het Parkeerloket of de ParkApp? Dan kunt u bellen met de helpdesk via 088-00 24 200.

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

vrijdag 7 juni 2019

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een bewonersontheffing Spoorzone Oost wanneer:

 1. U als bewoner in de blauwe zone Spoorzone Oost staat geregistreerd;
 2. De auto op uw naam staat geregistreerd bij de RDW of als u een leaseverklaring of werkgeversverklaring kunt overleggen waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder van de auto bent. Heeft u een auto met buitenlands kenteken? Dan moet u kunnen aantonen dat u deze auto rechtmatig mag gebruiken in Nederland. Dit kan bijv. door aan te tonen dat u wegenbelasting in Nederland betaalt of met een verklaring van een buitenlandse werkgever. 

Kosten

De leges voor een bewonersontheffing zijn voor 2019 vastgesteld op  € 29,85 per ontheffing. Voor het wijzigen van het kenteken van een bewonersontheffing worden € 6,05 legeskosten in rekening gebracht.

De leges voor een bezoekersontheffing zijn voor 2019 vastgesteld op € 29,85. Per adres kan maximaal één bezoekersontheffing worden aangevraagd. U kunt hiermee wel meerdere kentekens tegelijkertijd aanmelden.

U dient een ontheffing vóóraf te betalen via iDeal (internetbankieren).

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
 • de reden(en) van uw bezwaar
 • uw handtekening

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.