Standplaats, eenmalige toewijzing of vaste standplaats

U bevindt zich hier: Home » Standplaats, eenmalige toewijzing of vaste standplaats

Standplaats, eenmalige toewijzing of vaste standplaats

Beschrijving

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling een eenmalige standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening (APV) verlenen dan wel weigeren. Bij vergunningverlening is het relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Bij uw aanvraag zit onder andere het volgende:

  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel en Fabrieken (handelsregister)
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Aard van handel
  • Datum, tijdstip en plaats
  • Benodigde grootte standplaats

Waar vraag ik het aan?

Vergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente. U kunt contact opnemen met Dennie Nelissen en Harry v.d. Wetering.

Adressen

Naam
Stadhuis
Adres
Markt 31
6041EM Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Kosten

� 0,75 per m2 per dag of � 3,60 per m2 per week of � 43,80 per m2 per jaar + legeskosten � 48,45 (prijspeil 2019).