Terrasvergunning aanvragen

U bevindt zich hier: Home » Terrasvergunning aanvragen

Terrasvergunning aanvragen

Beschrijving

Voor het gebruiken van de openbare ruimte voor terras is een vergunning nodig. Een terras is een buiten de besloten ruimte van de inrichting gelegen deel van het horecabedrijf waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of drankjes worden geserveerd voor directe consumptie ter plaatse. Onder een gevelterras verstaat de gemeente een terras voor de gevel van een pand met horeca-aanduiding. Een pleinterras is een van de bebouwing vrijstaand terras op een plein, gelegen in de nabijheid van een aan het plein gelegen pand met horeca-aanduiding.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

U dient een vergunningaanvraag schriftelijk en ruim voor de start van het horecabedrijf en/of exploitatie van het terras in te dienen.

De volgende gegevens zijn nodig:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  2. de gewenste locatie;
  3. situering en afmetingen van het terras op een gemaatvoerde plattegrond in relatie tot de gewenste locatie;
  4. documentatie en foto's over de terrasinrichting: meubels, parasols, schotten, plantenbakken.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden

De voorwaarden om een terrasvergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • U heeft een horecavergunning (een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning).
  • U moet voldoen aan de gestelde eisen over hoe het terras eruit moet zien.
  • Er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

Voor een uitgebreider overzicht van de voorwaarden, zie de link 'Algemene voorwaarden terrasvergunning'.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om terrasvergunning worden leges geheven. Daarnaast wordt voor het gebruik van de openbare ruimte precariobelasting in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van het terras en de locatie binnen de gemeente. Zie voor de kosten de 'Legesverordening' en de 'Verordening precariobelasting'.