Uitstalling plaatsen bij een winkel

U bevindt zich hier: Home » Uitstalling plaatsen bij een winkel

Uitstalling plaatsen bij een winkel

Beschrijving

Voor het plaatsen van een uitstalling van koopwaar en het plaatsen van sandwichborden, windmasters of surfzeilen in de openbare ruimte is een vergunning nodig.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Een aanvraag voor vergunning om uitstalling te exploiteren dient u schriftelijk te doen.

Hiervoor is het volgende benodigd:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Gegevens over de soort van uitstalling, in de vorm van foto's met vermelding van afmetingen;
  • Gegevens over de reclame-uitingen zoals sandwichborden, windmasters of surfzeilen in de vorm van foto's met vermelding van afmetingen. 

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden

Het uitstallen van koopwaar op straat is toegestaan tot maximaal 0,60 meter uit de gevel van het winkelpand, met een oppervlakte van maximaal 3,0 vierkante meter mits een ongehinderde doorgang van minimaal 1,20 meter voor voetgangers, rolstoel- en rollatorgebruikers is gegarandeerd. Sandwhichborden, windmasters en surfzeilen mogen maximaal 1,10 meter hoog en maximaal 0,80 meter breed zijn mits bovengenoemde ongehinderde doorgang van 1,20 meter is gegarandeerd.

Kosten

Voor een vergunning voor het uitstallen van goederen wordt precario berekend. Deze kosten zijn vastgelegd in de 'Verordening precariobelasting'.