Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen

U bevindt zich hier: Home » Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen

Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen

Beschrijving

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Toch stelt de gemeente in sommige gevallen extra eisen aan de brandveiligheid. Bijvoorbeeld bij basisscholen en verzorgingstehuizen.

In dat geval moet u ook een omgevingsvergunning (voorheen gebruiksvergunning) aanvragen. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.

Niet in alle gevallen hoeft u een vergunning aan te vragen. Soms is een melding voldoende.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik doet u via het omgevingsloket (OLO) www.omgevingsloket.nl  De volgende gegevens moeten worden ingediend:

  • Aanvraagformulier (volledig ingevuld);
  • Situatietekening van het perceel met het bouwwerk;
  • Per bouwlaag een plattegrondstekening, minimaal schaal 1:100 met daarop aangegeven alle maatvoering, bestemming van ruimten, gebruiksoppervlakte en maximaal aantal personen per ruimte en alle brandpreventieve voorzieningen.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Wijzigingsdatum:

vrijdag 3 mei 2019

Voorwaarden

U vraagt een vergunning aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning 'Brandveilig gebruik gebouwen' zijn vastgesteld in de Legesverordening.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

Bent u het niet eens met de aanvraag dan kunt u een zienswijze indienen tijdens de ter inzage legging van het ontwerp-besluit. Doe dit binnen 6 weken na de ter inzage legging. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op de aanvraag, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.