Voertuig parkeren: ontheffing

U bevindt zich hier: Home » Voertuig parkeren: ontheffing

Voertuig parkeren: ontheffing

Beschrijving

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wilt u laden, lossen, (ver)bouwen of verhuizen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing van het verbod.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
  • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Waar vraag ik het aan?

Uiterlijk 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden dient uw aanvraag te zijn ontvangen.

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

 • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.

Kosten

De legeskosten per ontheffing bedragen € 29,85 (prijspeil 2019).

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
 • de reden(en) van uw bezwaar
 • uw handtekening

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.