Voertuig parkeren: ontheffing

U bevindt zich hier: Home » Voertuig parkeren: ontheffing

Voertuig parkeren: ontheffing

Beschrijving

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wilt u laden, lossen, (ver)bouwen of verhuizen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing van het verbod.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Om een ontheffing aan te vragen, heeft u het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u door:

  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Uiterlijk 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden dient uw aanvraag te zijn ontvangen.

Wijzigingsdatum:

zaterdag 16 februari 2019

Kosten

De legeskosten per ontheffing bedragen € 29,85 (prijspeil 2019).

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw aanvraag, in ieder geval binnen 8 weken.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval het volgende:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.