Voorkeursrecht van de gemeente

U bevindt zich hier: Home » Voorkeursrecht van de gemeente

Voorkeursrecht van de gemeente

Beschrijving

Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. indien de eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd deze onroerende zaak wenst te verkopen moet hij deze eerst aan de gemeente te koop aan bieden. Overigens kunnen ook andere overheden een voorkeursrecht hebben.

Achtergrond:

De gemeente kan via de rechter de nietigheid inroepen van bepaalde juridische eigendomsconstructies die de kennelijke strekking hebben afbreuk te doen aan de in de wet geregelde voorkeurspositie van de gemeente. In deze procedure draagt de gemeente de bewijslast. voorbeelden van een dergelijke rechtshandeling zijn:

  • Een economische eigendomsoverdracht
  • Rechtshandelingen die plaatsvinden na het besluit of voorstel voor de vestiging van een voorkeursrecht, maar voordat het betreffende voorkeursrecht van kracht is geworden

 

Waar vraag ik het aan?

U stuurt een aangetekende brief naar de burgemeester en wethouders.

Wijzigingsdatum:

maandag 6 mei 2019

Voorwaarden

  • De gemeente kan het voorkeursrecht binnen het gehele grondgebied van de gemeente gebruiken
  • Het moet gaan om gronden waaraan een niet-agrrische bestemming is toegedacht
  • Het gebruik van de gronden dient af te wijken van de toegedachte of nieuwe bestemming

 

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 6 weken of ze overgaat tot de koop.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U bent wel vrij om uw grond of huis aan een ander te verkopen binnen 3 jaar na:

  • de beslissing van de gemeente om niet met u te onderhandelen over de verkoop of
  • de termijn van 6 weken waarin de gemeente geen beslissing heeft genomen over uw aanbod.