Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

U bevindt zich hier: Home » Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het uitgangspunt is dat zelfredzaamheid en meedoen de verantwoordelijkheid is van de mensen zelf. Aanvullend op wat mensen zelf of met hun omgeving kunnen oplossen kan een maatwerkvoorziening zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een rolstoel of een woningaanpassing worden verstrekt. Ook een algemene voorziening kan tot het vereiste maatwerk leiden. 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Meld uw hulpvraag bij het Zorgteam van de gemeente. Dit mag uzelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

 

De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

 

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

•Wat kunt u nog zelf?

•Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?

•Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

 

Na het gesprek wordt een onderzoeksverslag geschreven. Staat in het onderzoeksverslag dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te krijgen. Lees hierover meer bij ‘Persoonsgebonden Budget'.

 

 

 

Waar vraag ik het aan?

Neem contact op met het Zorgteam van de gemeente.

Wijzigingsdatum:

vrijdag 24 februari 2017