Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

U bevindt zich hier: Home » Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Beschrijving

U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. 

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Lees hierover meer in de tekst: 'Bouw en verbouw, vergunning'.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Nadat u een aanvraag voor omgevingsvergunning of een verzoek tot vooroverleg heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de commissie Beeldkwaliteit. Deze commissie vergadert 2-wekelijks en brengt advies uit aan Burgemeester en wethouders.

Tip: Indien u een nieuwbouw, grote renovatie of aanpassingen aan een monument of bouwwerk in het beschermd stads- of dorpsgezicht wilt realiseren, is het verstandig eerst zelf een schets te laten maken van wat u wilt bouwen en deze schets aan de commissie Beeldkwaliteit voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel . Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de commissie wordt geaccepteerd. Een principeoordeel kunt u aanvragen m.b.v. een verzoek tot Vooroverleg. Lees hierover meer in de tekst: 'Omgevingsvergunning, vooroverleg'.

Waar vraag ik het aan?

Voor vragen of hulp bij de vergunningcheck, verzoek tot vooroverleg of vergunningaanvraag kunt u telefonisch een afspraak maken met het omgevingsloket van de gemeente Roermond.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Wijzigingsdatum:

vrijdag 15 maart 2019

Voorwaarden

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt niet voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken. 

Bijzonderheden

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Formulieren