Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond (JOGG)

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Sportservice » JOGG » JOGG Roermond

Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond (JOGG)

Overgewicht is, in Nederland, een groeiend probleem. Één op de zeven kinderen heeft overgewicht. Door aan te sluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), kiezen en zorgen private en publieke organisaties binnen Roermond voor een lokale en laagdrempelige aanpak met landelijke ondersteuning. Zowel onderwijs, voedingsdeskundigen, sportaanbieders, zorgpartners en maatschappelijke organisaties zetten zich in om dit probleem samen aan te pakken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. Dit doen zij door gezond eten en bewegen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.

JOGG logo
JOGG gelooft in een lokale en wijkgerichte aanpak. Daarom hebben afgelopen jaren vier basisscholen in Roermond volgens de JOGG-aanpak gewerkt aan een gezondere omgeving en gezondere school. Na het verlengen van het termijn met 3 jaren als JOGG-gemeente, staat JOGG Roermond aan de start om deze integrale aanpak uit te breiden naar meerdere scholen en gebieden in Roermond.

JOGG Roermond wil de kinderen en hun ouders op een speelse, leuke en gemakkelijke manier bewust maken van het feit dat gezond gewicht heel belangrijk is. Met verschillende interventies en activiteiten op school - maar ook in de wijk - proberen we de meest gezonde keuze ook de meest vanzelfsprekende keuze te maken.

De stuurgroep van JOGG Roermond bestaat uit de directie van de vier basisscholen, Gemeente Roermond, GGD, Intersport van de Bergh, VIA VVV en het Obesitascentrum van het Laurentius Ziekenhuis. Daarnaast zijn er nog veel meer partijen betrokken bij de JOGG-aanpak in Roermond, zoals het welzijnswerk, de buurtsportcoaches, Centrum voor Jeugd en Gezin, 1e lijns zorg, Sportraad en een aantal commerciële (zelfstandige) bedrijven.

Wil je een beeld krijgen van wat JOGG Roermond allemaal doet? Kijk hier het promotiefilmpje!
Like de facebookpagina van JOGG Roermond om op de hoogte te blijven van activiteiten en om leuke foto's te zien.

Wil jij, of jouw organisatie, graag een steentje bijdragen aan het aanpakken van ongezond gewicht in jouw gemeente? Dat kan! Voor meer informatie vind je hier onze informatiefolder voor partners. Voor vragen kun je terecht bij de JOGG-regisseur: Ashley Wevers, ashleywevers@roermond.nl; 0475-359389.