Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Verkiezingen » Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap

17 jan

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent, heeft u twee stempassen ontvangen, één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. In de gemeente Roermond staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen.

Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u in een ander stemlokaal stemmen. Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas(sen), ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. Komt u voor beide verkiezingen stemmen, dan ontvangt u per verkiezing een apart stembiljet.

Stemmen met stempas én identiteitsbewijs

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw stempas(sen) mee te nemen. Bent u een stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het Stadskantoor bij de afdeling Publiekszaken. Heeft u uw “oude” stempas weer gevonden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen, dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen?

De stemlokalen met zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De openingstijden van het mobiel stembureau zijn: NS-station Roermond 05.30 – 12.30 uur / Woonzorgcentrum Herte 14.30 – 19.00 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Roermond woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen.

De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtsstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien.

Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Roermond woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij het team Publiekszaken van de gemeente Roermond of kunt u downloaden van onze website: (www.roermond.nl/verkiezingen). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Limburg. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het Waterschap Limburg.

Let op de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.

Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Informatie

In het Stadskantoor kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing. Het bezoekadres is Kazerneplein 7 Roermond. U kunt hier alleen op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via www.roermond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 04 75.