Samenwerking met de gemeente

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Actief Burgerschap » Samenwerking met de gemeente

Samenwerking met de gemeente

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw plan. We kunnen u op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld door begeleiding of door te helpen bij het vinden van een passend netwerk. We kunnen u wijzen op de mogelijkheden om geld voor uw idee te krijgen.

Zij gingen u voor

De voorbeelden zijn bedoeld om ideeën op te doen. De lijst is niet compleet.

Adoptie Groenstrook Pappelhof en Kapel

De wijkraad Kapel en Pappelhof zijn samen gaan werken.  De bewoners van de Pappelhof houden sinds 2017 de groenstrook bij. Zo ontmoeten zij andere wijkbewoners tijdens hun activiteiten. Het is een idee vanuit de wijkraad Kapel samen met PSW de Pappelhof. Lees hier een artikel over de adoptie.

Pappelhof

Mantelzorgplatform

Dit is een ontmoetingsplaats op internet voor en door mantelzorgers. Mantelzorgers organiseren gesprekstafels voor andere mantelzorgers over diverse onderwerpen. De ervaringen en kennis worden digitaal op het platform en door de gesprekken uitgewisseld. Bekijk hier de website.

Actief Burgerschap

Digitaal buurtplatform Maasniel

Inwoners uit Maasniel hadden een idee voor een digitaal buurtplatform. Hierdoor kunnen mensen elkaar (digitaal) ontmoeten. De buurt is daardoor levendiger. Alle activiteiten uit een buurt staan  op een rij. Een paar inwoners  bekijken of mensen behoefte hebben aan zo’n platform. Nu is nog niet duidelijk of het platform er komt.

Veilig, maar Vooral SPELEN IN LEEVE

Een aantal ouders in Leeuwen wil graag een van de speeltuinen aanpassen. Samen met Speeltuinwerk Limburg en de gemeente hebben zij een ontwerp gemaakt. De ouders maken zelf  een technische tekening. Dan kan er daarna een kostenoverzicht  worden gemaakt. Zij stellen het  plan op. Ook hebben zij een stichting opgericht. Zij verwachten dat het hierdoor makkelijker wordt geld te krijgen om met de activiteiten te beginnen.

Dorpsraad Swalmen

De dorpsraad Swalmen heeft de afgelopen jaren een aantal projecten uitgevoerd in Swalmen. Voorbeelden zijnhet verbeteren van de groenstrook Robijnstraat, het servicepunt Zjwame en wandelpad de Beet. Zie ook de website van Dorpsraad Swalmen.

Dinkbank Leeuwen

In april 2017 heeft op initiatief van een 80-jarige inwoner de initiatiefgroep 'De Dinkbankers uit Leeuwen’ een bank in de buurt/wijk hersteld. Deze Dinkbank was in 1991 aan de rand van Leeuwen geplaatst. Na de uitgebreide opknapbeurt is de bank door de inwoners weer in gebruik genomen.

Woonzorgbrigade Donderberg

De Woonzorgbrigade is een burgerinitiatief. Dat wil zeggen dat wijkbewoners zelf zijn gestart met het opzetten van deze vorm van burenhulp. Hun droom is dat buurtbewoners elkaar spontaan hulp bieden. En dat ze ook hulp durven vragen aan elkaar. Dat hoeven niet alleen buren te zijn, maar kunnen ook wijkbewoners zijn die wat verder weg wonen. Bekijk hier de website.

Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt Schoon en Veilig.

In 2017 heeft het Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt een actie Schoon en Veilig gehouden. Dertien enthousiaste buurtbewoners zijn de Vliegeniersbuurt in gegaan. De gemeente Roermond heeft onder andere handschoenen, hesjes en vuilniszakken geregeld. In vier groepen zijn de bewoners door de buurt gaan lopen. Ze hebben vuil geraapt en aangegeven waar onveilige situaties zijn. Denk bijvoorbeeld aan ongedierte en het ontstaan van onveilige (verkeers)situaties situatie door bomen en struiken. Lees hier een artikel over het bewonersoverleg.

Actief Burgerschap

Panel