Hoe houden wij Roermond bereikbaar tijdens drukke dagen?

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Roermond Bereikbaar » Hoe houden wij Roermond bereikbaar tijdens drukke dagen?

Hoe houden wij Roermond bereikbaar tijdens drukke dagen?

Om het extra verkeer tijdens drukke dagen in goede banen te leiden neemt de gemeente Roermond de volgende maatregelen:

  • De gemeente volgt de verkeersafwikkeling op cruciale punten op het wegennet continu (o.a. met verkeerscamera’s), zodat direct ingegrepen kan worden.
  • De verkeerslichtenregeling kent verschillende programma’s die afgestemd zijn op het verkeersaanbod.
  • De verkeerslichtenregeling op het kruispunt Singel-N280-Mijnheerkensweg is verder geoptimaliseerd zodat de richtingen met een groot verkeersaanbod nog meer groen krijgen. Hierdoor kan het kruispunt nog meer verkeer verwerken.  De verkeerslichten zijn zo afgesteld dat verkeer vanuit de stad in de groene golf kan doorrijden richting Weert.
  • Er worden verkeersregelaars op diverse plaatsen ingezet waaronder de singelring om te zorgen dat busverkeer ten allen tijde vlot kan doorstromen.
  • De gemeente zet samen met VVV en ondernemers City Hosts in om bezoekers de weg te wijzen in in/naar de binnenstad.
  • De fiets – voetgangers oversteek over de N280 richting de Mijnheerkensweg (naar Leeuwen) wordt afgesloten om zo een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer te waarborgen. Fietsers worden omgeleid via de Mijnheerkensweg en de Venloseweg.

Deze maatregelen geven de verkeersmaatregelen weer tijdens topdagen, telkens aangepast aan het moment en opgedane ervaring. De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn er op gericht het verkeer zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden en zo verkeersoverlast te beperken. Er is echter een maximum aan verkeer dat de beschikbare wegen in Roermond kunnen verwerken. De verkeersdrukte kan daarom op enig moment zodanig zijn dat plaatselijke verkeersoverlast helaas niet te voorkomen is.